1396/08/01 - فرم ثبت نام الکترونیکی معاونت درمان تامین اجتماعی

 با توجه به اطلاعیه معاونت درمان تامین اجتماعی در خصوص ثبت نام صندوق الکترونیکی، در صورتیکه تاکنون موفق به ثبت نام نگردیده اید، لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نموده و به آیدی تلگرام زیر ارسال نمایید.

آیدی تلگرام : Guilgamesh2@


online support