1396/08/01 - اطلاعیه لغو قرارداد بیمه سلامت همگانی

پزشکان محترم طرف قرارداد با اداره کل بیمه سلامت استان گیلان
پیرو پیامک ارسالی قبلی لازم به ذکر می باشد که بخشنامه مذکور صرفاً در خصوص صندوق بیمه همگانی بوده و مشمول سایر صندوق های بیمه ای (روستاییان در صورت رعایت نظام ارجاع، کارکنان دولت، سایراقشار و ایرانیان) نمی گردد.
ضمناً بیماران خاص دارای دفترچه بیمه همگانی نیز مستثنی می باشند.


روابط عمومی بیمه سلامت گیلان 
online support