1396/05/21 - تعرفه های بیمه سال 96

تعرفه های بیمه سال 96 اعلام شد.
(قابل اجرا از اول مرداد)
نوع خدمت
تعرفه
سهم سازمان
فرانشیز در مراکز دولتی
ویزیت پزشک و دندانپزشک عمومی
111،000
77،700
33،300
ویزیت پزشک و دندانپزشک متخصص
139،000
97،300
41،700
ویزیت پزشک فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشک
168،000
117،600
50،400
نوار قلب ارتش – درمانی – اجتماعی
95،200
66،640
28،560
شستشوی گوش (اجتماعی – بیمه سلامت)
342،720
239،904
102،816
ضریب تعرفه دولتی – دندانپزشکی
5،500
-
-
ضریب تعرفه عمومی غیردولتی – دندانپزشکی
8،400
-
-
ضریب کا برای خدمات کتاب ارزش نسبی با علامت
151،000
-
-
ضریب کا برای خدمات کتاب ارزش نسبی بدون علامت
206،000
-
-
ضریب کا عمومی غیردولتی – فیزیوتراپی
151،000
-
-
ضریب کا دولتی - فیزیوتراپی
95،200
-
-
online support