1397/03/20 - تعرفه های بیمه سال 97

تعرفه های بیمه سال 97 اعلام شد.
(قابل اجرا از اول خرداد)نوع خدمت
تعرفه
سهم سازمان
فرانشیز در مراکز دولتی
ویزیت پزشک و دندانپزشک عمومی
118،000
82،600
35،400
ویزیت پزشک و دندانپزشک متخصص
147،000
102،900
44،100
ویزیت پزشک فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشک
178،000
124،600
53،400
ویزیت پزشک فوق تخصص روانپزشک
212،000
148،400
63،600
نوار قلب ارتش – درمانی – اجتماعی
-
-
-
شستشوی گوش (اجتماعی – بیمه سلامت)
-
-
-
ضریب تعرفه دولتی – دندانپزشکی
5،650
-
-
ضریب تعرفه عمومی غیردولتی – دندانپزشکی
-
-
-
ضریب کا برای خدمات کتاب ارزش نسبی با علامت
-
-
-
ضریب کا برای خدمات کتاب ارزش نسبی بدون علامت
-
-
-
ضریب کا عمومی غیردولتی – فیزیوتراپی
-
-
-
ضریب کا دولتی - فیزیوتراپی
-
-
-


 
online support