1396/08/01 - قابل توجه پزشکان طرف قرارداد با کمیته امداد امام خمینی(ره)

 به استحضار می رساند، کلیه پزشکانی که طرف قرارداد کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند، در صندوق قرض الحسنه ولایت افتتاح حساب نموده و شماره حساب را به سازمان و شرکت اعلام نمایند.
online support