برنامه بيمه

بیمه حیان 2

قیمت

5,000,000   ریال تخفیف : 0

توصیف مختصر

نرم افزار بیمه حیان (2) :
  • تهیه CD و چاپ لیست کلیه بیمه ها
  • سهولت کار با نرم افزار برای همه سطوح کاربران اعم از مبتدی و حرفه ای
  • حداقل هزینه خرید و راه اندازی و پشتیبانی
  • دارای تاییدیه سازمان خدمات درمانی و انجمن پزشکان عمومی رشت
  • امکان استفاده از چند پزشک به طور هم زمان از یک برنامه با قیمت مناسب 
  • نصب شده در بیش از چهار صد درمانگاه و مطب سراسر کشوربرچسب : بیمه مطب    بیمه سلامت    تامین اجتماعی    شرکت نفت    نیروهای مسلح    بیمه ایران    خدمات درمانی   
online support